Facebook
Twitter
U bent hier: VZW Materie » Verenigingswerk
Verenigingswerk

1.Situering

Het verenigingswerk is een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk, waardoor een particulier onbelast kan worden vergoed voor het uitvoeren van bepaalde taken in bepaalde vzw’s. De voorwaarden waaraan de particulieren moeten voldoen en de activiteiten waarbinnen verenigingswerk is toegelaten kunt u raadplegen op www.bijklussen.be.

2. Inkomsten

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer bedragen dan 520,83 euro (geïndexeerd 2019) per maand en 6 250,00 euro (geïndexeerd 2019)  per kalenderjaar.

Het maandbedrag werd vanaf 01/01/2019 opgetrokken naar 1 041,66 euro (geïndexeerd 2019) voor volgende sectoren:

-       Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt,

-       Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger/materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het jaarplafond wordt niet opgetrokken en blijft ook voor deze sectoren 6 250,00 euro (geïndexeerd 2019).

Op die manier kunnen deze sectoren tijdens de drukkere maanden een hoger maandbedrag toekennen.

3. Verenigingswerk mag uitgevoerd worden door…

Verenigingswerk mag uitgeoefend worden door:

-       werknemers met minstens een 4/5e tewerkstelling,

-       zelfstandigen in hoofdberoep,

-       gepensioneerden.

Een werknemer moet in de periode tussen 12 en 9 maand voorafgaand aan de startdatum van het verenigingswerk ten minste 4/5e werken. Een zelfstandige moet in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van het verenigingswerk zelfstandige in hoofdberoep zijn.

Een lijst met toegestane activiteiten voor het verenigingswerk kan je terugvinden op de website https://www.bijklussen.be/nl/verenigingswerk.html.

Het verenigingswerk is niet mogelijk als men tijdens de periode van één jaar voor de start van het verenigingswerk met dezelfde organisatie verbonden was door een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een uitzendcontract. Dit geldt niet voor degene die tewerkgesteld waren als student of diegene waarvan de overeenkomst afgelopen was naar aanleiding van hun pensionering.

4. Modelovereenkomst inzake verenigingswerk

De basiswet die het verenigingswerk invoerde, voorziet in een schriftelijke overeenkomst inzake verenigingswerk. De verenigingswerker en de organisatie moeten ten laatste bij de effectieve aanvang van het verenigingswerk zo’n overeenkomst sluiten. De basiswet bepaalt wat er minimaal in de overeenkomst moet staan. Een modelovereenkomst is terug te vinden op www.bijklussen.be.

5. Aangifte

Inzake verenigingswerk moet u via www.bijklussen.be informatie doorsturen over de vzw, maar ook over de verenigingswerker en de verrichte prestatie.

De aangifte kan gewijzigd worden tot het einde van de dag waarop ze betrekking heeft (of de dag van de einddatum van de prestatie). Wanneer de prestatie vroeger dan voorzien stopt, kan ze worden gewijzigd tot het einde van de dag waarop de prestatie werd beëindigd.

Na de elektronische aangifte wordt een verwerkingscode meegedeeld. Via de elektronische toepassing kunnen enerzijds de verenigingswerkers de gegevens van de aangifte raadplegen en anderzijds laat de toepassing ook toe om een attest af te drukken zodat ook vzw’s het jaarbedrag kunnen raadplegen dat de verenigingswerker gedurende het lopende jaar al heeft ontvangen.

6. Verzekeringen

Vzw’s moeten voor hun verenigingswerkers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten, maar ook een verzekering ter dekking van de lichamelijke schade. Dit is niet dezelfde verzekering als de vrijwilligersverzekering! Vraag dit na bij uw verzekeraar.

7. Welzijn en preventie

Ook moet uw vzw een beleid uitstippelen ter bevordering van het welzijn van de ingezette verenigingswerkers en ter preventie van de risico’s tijdens de uitvoering van het verenigingswerk. De verenigingswerker moet de instructies verrichten conform de instructies vanuit de organisatie.

8. Bronnen

-       VSDC vzw Review – NR 184

-       VSDC vzw Review – NR 185

-       Wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S. 12 november 2018.

-       Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, B.S. 7 november 2018.

-       Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, B.S. 7 november 2018.

-       www.presscenter.org

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2020 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions