Facebook
Twitter
Vrijwilligers - vergoedingen

Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden, is voor 2019 vastgelegd op:

-       34,71 euro per dag

-       1 388,40 euro per jaar

Er is dus een lichte stijging ten opzichte van de forfaits van 2018.

Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

Sinds 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers die binnen één van volgende categorieën vallen, genieten van een verhoogde forfaitaire jaarvergoeding:

-       Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger – materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;

-       De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;

-       Niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Zij kunnen jaarlijks tot 1 821,10 euro (niet-geïndexeerd) ontvangen. Gekoppeld aan de spilindex komt dit voor 2019 neer op 2 549,90 euro per jaar. Let op: het maximum dagbedrag wordt niet opgetrokken!

De verhoging van het plafond is niet mogelijk voor vrijwilligers die een sociale zekerheidsuitkering of een sociale bijstandsuitkering ontvangen (bv. RVA- of OCMW-uitkering).

Een vrijwilliger kan evenmin genieten van het verhoogde platform indien hij voor dezelfde organisatie tegelijkertijd vrijwilliger en verenigingswerker is. De wet op verenigingswerk sluit echter sowieso uit dat iemand tijdens de periode van verenigingswerk de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk kan ontvangen.

 

Bronnen:

-       VSDC vzw Review NR 184

-       VSDC vzw Review NR 185

-       Koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, B.S. 28 december 2018.

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2020 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions