Facebook
Twitter
Dinsdag 2016-01-12
Vormingstweedaagse Sport & Armoede 2016

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde een vormingstraject in samenwerking met ISB, VSF, Demos en verenigingen waar armen het woord nemen.

Dialoog om vooroordelen te doorbreken

De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek en het doorbreken van vooroordelen.

Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen – en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we samen de stap naar concrete acties.

Het vormingstraject bestaat uit 2 interactieve vormingsdagen. Je kan de vormingsdagen niet afzonderlijk volgen. Je schrijft in voor het hele traject.

Dag 1: dinsdag 2 februari 2016

Door middel van voorbeelden en ervaringen van mensen in armoede zelf wordt gefocust op dialoog en inzicht in de ‘andere kant’. De vorming laat je kennis maken met de leefwereld van mensen in armoede en met hun kijk op sportparticipatie. Na de middag wordt dieper ingegaan op de drempels die mensen in armoede ervaren en hoe je hier als sportaanbieder op kan inspelen. Verder wordt ook gefocust op samenwerking met andere sectoren en organisaties.

  • Dinsdag 2 februari, 9u30 tot 16u
  • Ons Gedacht, Kluizestraat 37, 2500 Lier

Dag 2: dinsdag 23 februari 2016

De tweede dag geeft een reflectiekader waardoor je als organisatie beter zicht krijgt op de visie achter je acties voor doelgroepen. Zo kom je tot een doordachte aanpak en krijgen je plannen meer kans op slagen. Verder wordt dieper ingegaan op samenwerking met sociale organisaties, op drempels die mensen in armoede ervaren bij het sportaanbod en hoe je er kunt op inspelen.

De fototentoonstelling ‘ErOpUit’ (externe link) biedt ook de mogelijkheid om de opgedane kennis na de vorming zelf door te geven aan collega’s uit de eigen organisatie.

  • Dinsdag 23 februari, 9u30 tot 16u
  • Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor wie?

De vorming is bedoeld voor sportactoren op alle niveaus:

  • sportdiensten (sportfunctionarissen, sportpromotoren, sportclubondersteuners)
  • sportclubs
  • sportfederaties
  • Blosomedewerkers

Een link met de praktijk of directe ervaring met de doelgroep is aan te raden voor de praktische uitwisseling.

De tweedaagse Sport en Armoede wordt erkend voor 12u (niet afzonderlijk te volgen) voor sporttechnische coördinatoren/sporttechnische coördinatoren recreatie en administratief coördinatoren.

Prijs?

  • € 100 voor 2 dagen, inclusief lunch. Je ontvangt een factuur.
  • € 150 voor 2 personen. Om samenwerking en doorstroom van kennis te stimuleren, kan je een collega / andere dienst / partnerorganisatie van dezelfde gemeente inschrijven aan € 50 voor de 2 dagen. Je ontvangt 2 facturen van € 75.

Inschrijven?

Je kan inschrijven via de website van ISB vzw

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2022 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions