Facebook
Twitter
Donderdag 2016-01-28
Heeft jouw federatie een idee voor een onderzoek of stage?

Elk academiejaar gaan vele studenten (LO en andere) op zoek naar een onderwerp voor hun bachelor- of masterproef en/of stage. Benut deze opportuniteit!

Voor de academische instellingen betekent dit moment vaak een intensieve zoektocht naar voldoende interessante en uiteenlopende opdrachtgevers en onderwerpen om aan hun studenten aan te bieden. Voor sportfederaties kan het interessant zijn om zelf proactief ideeŽn te communiceren. Tracht dit in het begin van het jaar te doen, gezien de lijsten meestal in februari, maart of april (afhankelijk van de academische instelling) samengesteld worden.

Heb je hulp nodig om de juiste contacten te leggen? VSF helpt jullie graag.

Een voorbeeld ter inspiratie: in het academiejaar 2013-2014 werd een onderzoek uitgevoerd door een thesisstudent aan de VUB, in samenwerking met de Vlaamse Volleybalbond (VVB), met als titel "Redenen van drop-out in de sport. Volleybal als case study". Dit onderzoek heeft interessante informatie opgeleverd voor de VVB over hoe ze drop-out kunnen verminderen. De VUB heeft al aangegeven vragende partij te zijn om een analoge studie ook voor andere sporten uit te voeren.

Bron : Vlaamsesportfederatie
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2022 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions