Facebook
Twitter
Vrijdag 2019-09-06
Ga aan de slag met het kennisplatform (& E-loket) van Sport Vlaanderen


Bron: Vlaamsesprtfederatie

Sport Vlaanderen heeft de voorbije jaren ingezet op de verdere digitalisering van een aantal processen en kengetallen. Het kennisplatform van Sport Vlaanderen werd ontsloten eind maart 2019 en zit boordevol nuttige cijfers specifiek over de georganiseerde sportsector. Dankzij de samenwerking (o.a. via een gestructureerde jaarlijkse ledenaangifte) met alle erkende en gesubsidieerde sportfederaties werd een schat aan nuttige beleidsrelevante informatie beschikbaar, niet alleen voor de globale sportsector maar ook specifiek voor jouw sportfederatie (o.a. benchmarks).

Wat zijn de mogelijkheden van het kennisplatform voor mijn federatie?

Binnen het e-loket van Sport Vlaanderen worden vanaf dit najaar enkele sportspecifieke dashboards met kengetallen en benchmarks ontsloten voor jouw sportfederatie. Het gaat hier o.a. over

een dashboard dat informatie bevat over de subsidies, leden, bestuurders, trainers,…

twee dashboards waarmee jouw sportfederatie de denkcelwerking van de Vlaamse Trainersschool kan opvolgen en inzicht krijgt in de actieve trainers in de sportclubs.

Ook wordt via het e-loket ook een tool aangeboden waarmee jouw sportfederatie de sportclubs in de Sportdatabank kan beheren en opvolgen hoe het staat met de verwerking door Sport Vlaanderen. Een onmisbare schakel om de informatie tussen de sportclubs in jouw ledenapplicatie en die in de Sportdatabank synchroon te houden.

Voordelen van het kennisplatform

Iedereen kan het kennisplatform online raadplegen.

Sportfederaties hebben ook een specifieke toegang waarmee ze afgeschermde data voor de eigen sportfederatie kunnen raadplegen.

Het bevat (combinaties van) data en informatie die je nergens anders kan terugvinden.

De cijfers worden op een aantrekkelijke en geautomatiseerde manier weergegeven. 

Je kan verschillende filters toepassen om meer in detail te gaan.

Je kan vergelijkingen met andere sporten en/of federaties maken.

Je kan de data gebruiken om verdere eigen analyses te maken.

Een aantal voorbeelden van interessante informatie, te halen uit het kennisplatform:

Je sportclubs: blinde vlekken in Vlaanderen, populariteit van je sportclubs binnen gemeenten, juridische structuren,…

Je leden: hoe ver verplaatsen leden zich naar hun club (en voor welke clubs is men bereid verdere verplaatsingen af te leggen), bij hoeveel andere sportfederaties is men aangesloten, wat is de verhouding jongens/meisjes, hoe zit het met de drop out,…

Je trainers: leeftijd, geslacht, kwalificatiegraad, regio,…

 

Welke ondersteuning is er?

Om je wegwijs te maken met het kennisplatform en je in staat te stellen het maximaal te benutten, organiseren we, samen met Sport Vlaanderen, een aantal initiatieven.

Kom naar een infosessie en krijg zicht op de mogelijkheden van het kennisplatform, de ontwikkelde dashboards en de extra tools in het e-loket. We organiseren er één op 22 oktober in Gent en op 23 oktober in Brussel.

Volg een verdiepende werksessie:

Ga aan de slag met de dashboards op 10 december in Brussel of 17 december in Gent.​​

Ga aan de slag met Power BI en bouw je eigen dashboards. Dit kan op 7 januari, 14 januari of 21 januari 2020 in Brussel.

Klik door voor meer informatie over de initiatieven.

Wie na het volgen van een werksessie verder aan de slag wil met de dashboards en daarbij nog wat ondersteuning kan gebruiken, kan gratis één op één begeleiding aanvragen bij Hans Ponnet van Sport Vlaanderen. De ondersteuningsvraag wordt samen besproken en ingepland, rekening houdend met de urgentie, de aard van de vraag en het aantal aanvragen, etc. In het geval dat meer diepgaande begeleiding door een ICT-expert nodig is, kan je als sportfederatie vissen in de expertenvijver van Sport Vlaanderen (met duidelijke prijsafspraken - geen verplichting).

Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2020 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions