Facebook
Twitter
U bent hier: Ethisch sporten
Ethisch sporten

Algemeen
De VIV en haar leden dragen ethiek in de sport hoog in het vaandel. Als we met sport bezig zijn, handelen we steeds binnen een ethisch kader.
De erkende federaties zijn verplicht om rond gezond en ethisch sporten inspanningen te leveren ( decreet medisch en ethisch verantwoord sporten). De Vlaamse regering legde daartoe zes thema´s met onderliggende richtsnoeren vast. Deze thema´s zijn:
  • de rechten van het kind in de sport
  • inclusie
  • fair play-beginsel
  • de fysieke en psychische integriteit van het individu
  • respect voor diversiteit
  • solidariteit

Elke federatie moet verplicht rond 1 thema en 2 richtsnoeren concrete acties leveren, die zichtbaar zijn op het veld (niveau club en sporters). Ter verantwoording van de implementatie van de richtsnoeren moeten de sportfederaties jaarlijks een rapport voorleggen die de genomen maatregelen en de aantoonbare of verwachte effecten oplijst (tegen 1 april van het volgend jaar in te dienen bij de afdeling Sport en Jeugd van het Departement CJSM).

Toolkit-grensoverschrijdend gedrag

De "gezond en ethische commissie (GES) van onze federatie stelde een kant-en-klare toolkit samen dat zowel door een sportfederatie als sportclub kan worden gebruikt.
 
Ethische Commissie VIV

Op 31 mei 2018 werd op het niveau van VIV een overkoepelende ethische commissie opgericht.
 
VIV is vastbesloten dat ethische kwesties op een objectieve manier moeten beoordeeld worden. Wanneer er zich binnen de eigen f...
Gezond Sportenbeleid

Elke erkende Vlaamse sportfederatie moet voldoen aan het "Gezond en ethisch sporten-decreet" ( GES Decreet van 20 december 2013 ). Het GES-decreet focust op vlak van gezond sporten op een beleid van de federatie. Er is geen focus op rapportering. De overheid verwacht wel dat sportfeder...
TOP in de Sport

"Deze campagne informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsector om actief aan een pestvrije omgeving te werken. We keuren elke vorm van pesten af en zeggen volmondig : Time Out tegen Pesten!"
 
Dit is een fragment van de startpagina vanop de website www.topindesport.be die de hele TOP-campagne ontwi...
(Anti)Doping

14/12/2017 : NADO Vlaanderen lanceert gids voor ouders
Grensoverschrijdend gedrag

Sport, een spel met grenzen
Hier vindt u meer informatie in verband met het omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag en de mogelijkheden die een federatie, provincie of sportclub heeft om deze situaties op een correcte manier te behandelen en te vermijden. 
Hierbij maakt het VIV gebruik van de informatie aangeboden door het Internationaal Centr...
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2021 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions